Bijenstal

“EDUCATIEVE BIJENSTAL HEEMPARK HEEG”.

ACHTERGROND
Landelijk gezien heeft de bijenteelt het moeilijk. Imkers worden getroffen door infecties met de varroamijt en de geheimzinnige verdwijnziekte, waarbij vele volken verloren gaan. Het voortbestaan van de imkerij in Nederland komt daarmee onder druk te staan; het aantal imkers in Nederland neemt af en is bovendien aan het vergrijzen, waardoor in de toekomst een nog grotere afname van het aantal imkers en dus het aantal volken mag worden verwacht. Dit is een zorgelijke situatie, omdat de imkerij een belangrijke rol speelt bij de teelt van belangrijke landbouw gewassen in Nederland.

DOELSTELLING
Stichting Heempark Heeg wil bijdragen aan het deels oplossen van bovenstaande problematiek. Regionaal willen wij door samen te werken en te investeren in het versterken van de bijenteelt in de regio waar zij werkzaam zijn, een nieuwe impuls geven aan de bijenhouderij.
Onze bijdrage daarin zal vooral liggen op het bieden van educatie-mogelijkheden voor het primair onderwijs in de gemeente Súdwest Fryslân en het informeren van bezoekers van het heempark(zowel hegemers als toeristen) over de bijenteelt in Nederland. Vooral door het betrekken van schooljeugd bij de imkerij, verwachten we nieuwe imkers te werven.

MIDDELEN

Om het bovenstaande te bereiken is een educatieve bijenstal gebouwd die in mei 2012 in gebruik genomen is. De stal is 12 m2 groot en kan maximaal zeven bijenvolken huisvesten. Een gedeelte van de stal is bijendicht uitgevoerd, waardoor bezoekers zonder kans op stekerij het werk van de imker kunnen volgen.


In het heempark van Heeg zijn al veel faciliteiten beschikbaar voor het bieden van educatie; dit maakt het heempark uitermate geschikt om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Er is een gebouw beschikbaar voor het geven van cursussen en het ontvangen van groepen basisschool leerlingen. Het bezoekerscentrum “Naturae” beschikt over uitstekende faciliteiten voor het geven van cursussen en educatie; ruimte voor 30 personen, beamer, laptop en projectiescherm, whiteboard, toiletten en een eenvoudige keuken.

Er zijn leskisten beschikbaar voor alle bouwen van het primair-onderwijs op het gebied van bijenhouden. Hiermee is het belangrijkste educatieve materiaal wat aan de deelnemende basisscholen kan worden uitgeleend, al aanwezig.

De zichtzijde voor het publiek van de stal is voorzien van informatiepanelen over bijenteelt. Hiervoor zijn 22 voorlichtingspanelen aangeschaft, die afhankelijk van het seizoen in wisselende bezetting voor het publiek zichtbaar zijn. Hierdoor wordt ook informatie verschaft, wanneer de bijenstal niet is bemenst.

In het programma van NME organisatie GROENDOEN (www.groendoen.net) is een excursie opgenomen voor het PO over bijenhouden in het heempark van Heeg.

Deze educatieve bijenstal is mede tot stand gekomen door bijdragen van de provincie Fryslân, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Woudsend Anno 1816, het Rabo coöperatiefonds en NBV zuidwest Friesland.