Naturae

Het gebouw Naturae in het heempark van Heeg is in gebruik als:

  • Werkplaats voor het beheer van het heempark.
  • Kantoor voor Stichting Heempark Heeg.
  • Ruimte voor groepen, die Natuur- en Milieueducatieve activiteiten in het heempark uitvoeren.

Verder zijn in het gebouw toiletten en een eenvoudig keuken aanwezig, waardoor groepen alle faciliteiten geboden kan worden. Het gebouw heeft geen horeca bestemming, waardoor groepen geen toegang hebben voor feesten en partijen.