Nieuws

FIKKIE STOKEN

feb 28, 2021

Met onmiddellijke ingang is in het hele Heempark het stoken van vuur verboden. Bij overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.