Nieuws

BROEDVOGELONDERZOEK

mei 27, 2024

Door een subsidie van het IJsvogelfonds (Vogelbescherming Nederland en de Postcode Loterij) heeft SHH de beschikking gekregen over drie audiorecorders, waarmee vogelgeluiden worden opgenomen. Met specialistische software is het mogelijk om deze audiobestanden uit te lezen en de vogelgeluiden die daarop te horen zijn te identificeren. Gedurende het broedseizoen kan hiermee worden vastgesteld welke vogelsoorten aanwezig zijn in het Heempark van Heeg. De resultaten hiervan zullen worden bekendgemaakt op deze website.