Nieuws

EIKENPROCESSIERUPS

jun 5, 2019

In het noordelijke bosgebied van het heempark is vastgesteld dat er eikenprocessierupsen op zeer beperkte schaal voorkomen.

Contact met of inademen van de brandharen van deze rups kan leiden tot klachten zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

ADVIES: Niet in de buurt komen, ook honden en kinderen niet. Bij klachten uw huisarts raadplegen

PROCESSIERUPS.jpeg