Nieuws

KIPPEN IN DE BOOMGAARD

dec 12, 2019

Stichting Heempark Heeg is op het grondgebied van het heempark op een duurzame wijze biologische eieren gaan produceren. De productie wordt binnen Heeg verkocht als streekproduct. Hiermee verwachten we de kosten van dit project te kunnen dekken, met wellicht een klein rendement. Eventuele rendementen komen ten goede aan de exploitatie van het heempark.

In de boomgaard in het heempark (± 4800 m2) is een afscheiding gerealiseerd, waarbinnen zo’n 30 hennen een vrije uitloop hebben. Binnen de afscheiding is een nachthok, legnesten en voeder/drink gelegenheden aangelegd.

Dit initiatief is vooral mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Iepen Mienskip Funs en het Kernenfonds.

Met behulp van een vaste groep vrijwilligers, worden de dagelijkse werkzaamheden  zoals voeren, eieren rapen, afleveren op verkooppunt en schoonhouden van de nachthokken enz., uitgevoerd. Een aantal vrijwilligers heeft zich belast met deze taken.

Voor de verwerking van de productie wordt actief contact gelegd met de binnenkort op te richten Voedsel coöperatie van Heeg. Tot nu toe wordt het merendeel verkocht via de tussentuin in Heeg

https://www.dorpheeg.nl/nieuws/Nieuwe-bewoners-in-het-Heempark-31-Vredelingers

IMG_20200411_161524909 (002).jpg