Nieuws

IMG_20200411_161524909 (002).jpg

KIPPEN IN DE BOOMGAARD

Stichting Heempark Heeg wil op het grondgebied van het heempark op een duurzame wijze biologische eieren gaan produceren. De productie moet binnen Heeg verkocht worden als streekproduct. Hiermee verwachten we de kosten van dit project te kunnen dekken, met wellicht een klein rendement. Eventuele rendementen komen ten goede aan de exploitatie van het heempark. In de boomgaard in het heempark (± 4800 m2) wordt een afscheiding gerealiseerd, waarbinnen zo’n 30 hennen een vrije uitloop hebben. Binnen de afscheiding worden nachthokken, legnesten en voeder/drink gelegenheden aangelegd. Dit initiatief is vooral mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Iepen Mienskip Funs en het Kernenfonds. Met behulp van een vaste groep vrijwilligers, worden de dagelijkse werkzaamheden  zoals voeren, eieren rapen, afleveren op verkooppunt en schoonhouden van de nachthokken enz., uitgevoerd. Deels kan hier worden gebruik gemaakt van de vaste groep vrijwilligers van het heempark, maar uitbreiding van het aantal vrijwilligers zal nodig zijn. Voor de verwerking van de productie wordt actief contact gelegd met de binnenkort op te richten Voedsel coöperatie van Heeg. https://www.dorpheeg.nl/nieuws/Nieuwe-bewoners-in-het-Heempark-31-Vredelingers

VLEERMUIZEN

Inmiddels zijn er 40 vleermuiskasten opgehangen in het heempark. Deze zijn geschikt voor de vleermuissoorten, die in en rondom Heeg veelvuldig voorkomen. Dit zijn de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger, de kleine dwergvleermuis en de meervleermuis.
Lees Meer

Landelijke Natuurwerkdag

Altijd op de eerste zaterdag van november.

Filmpjes Heempark Heeg

een leuk filmpje met een impressie van het heempark in het voorjaar. En Nieuw een filmpje tijdens het veldwerk 2018 van de RSG gemaakt door Jort Frankena.
Lees Meer
DSC_0708.JPG

bloei kalender

5-3-2019